Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Πρόγραμμα επιδότησης: "Κινούμαι Ηλεκτρικά".

Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ και τώρα μπορείτε να αποκτήσετε το αγαπημένο σας ηλεκτρικό-υβριδικό όχημα με Οικολογικό Bonus χάρη στο πρόγραμμα "Κινούμαι Ηλεκτρικα" που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

 1. Έτσι, οι ιδιώτες καταναλωτές επωφελούνται με έως 8.500€ επιδότηση για την αγορά ένος νέου ηλεκτρικού οχήματος. 
 2. Οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να έχουν μέγιστο όφελος με την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος έως 6.500€.
 3. Οι κάτοχοι ταξί επιδοτούνται έως 11.500€ για ηλεκτροκίνητο όχημα ή έως 9.000€ για υβριδικό όχημα.

Αναλυτικότερα οι επιδοτήσεις:

 • Για τα ηλεκτρικά οχήματα με λιανική τιμή προ φόρων έως 30.000€, η επιδότηση είναι 20% και έως 6.000€*. Από 30.001€ έως 50.000€, η επιδότηση είναι 15% και έως 6.000€*
 • Για τις εταιρείες, το ποσοστό έκπτωσης είναι 15% και έως 5.500€*για ηλεκτρικά οχήματα.
 • Για την αγορά ταξί, η επιδότηση είναι 25% επί της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 8.000€* ή, αν πρόκειται για Plug-In υβριδικό μοντέλο, ποσοστό 15% και όριο τα 5.500€*
*Στα παραπάνω ποσά επιδότησης δεν περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις φορτιστή, απόσυρσης και πολυτέκνων ή ατόμων με αναπηρίες .

Σημαντικά σημεία:

 • Το Οικολογικό Bonus υπολογίζεται στην βασική τιμή έκδοσης, όπως αυτή αναγράφεται στον τιμοκατάλογο, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.
 • Σε περίπτωση έκπτωσης, η επιδότηση υπολογίζεται στην τελική λιανική τιμή προ φόρων που πωλείται το αυτοκίνητο.
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες & πολύτεκνοι επιδοτούνται επιπλέον 1.000€
 • Με απόσυρση του παλαιού οχήματος παρέχεται επιπλέον μπόνους 1.000€ 
 • Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον επιδότηση 500€ για αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή. 
 • Οι επιδοτήσεις φορτιστή, απόσυρσης και πολυτέκνων/ατόμων με αναπηρίες δεν αποδίδονται μεμονωμένα, αλλά μόνο με την επιδότηση αγοράς νέου οχήματος BEV – PHEV.
 • Για την επιδότηση οικιακού φορτιστή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
 • Οι εταιρικοί πελάτες δικαιούνται επιδότηση έως 3 οχήματα και έως 6 για όσους έχουν δραστηριότητα σε νησιά.
 • Οι κάτοχοι TAXI δικαιούνται επιδότηση υπό την προυπόθεση της υποχρεωτικής απόσυρσης.

Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα υπολογισμού:

ID.3 

Για ιδιώτες

Για ιδιώτες

ID.3 Pure Performance

ID.3 Pro Performance

ID.3 Pro S

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

27.419 €

30.726 €

34.597 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

34.000 €

38.101 €

42.900 €

Ποσοστό επιδότησης

20%

15%

15%

Επιδότηση οχήματος

5.484 €

4.609 €

5.190 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου οικολογικού bonus

28.516 €

33.492 €

37.711 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

27.419 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

34.000 €

Ποσοστό επιδότησης

20%

Επιδότηση οχήματος

5.484 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου οικολογικού bonus

28.516 €

Για εταιρείες

Για εταιρείες

ID.3 Pure Performance

ID.3 Pro Performance

ID.3 Pro S

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

27.419 €

30.726 €

34.597 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

34.000 €

38.101 €

42.900 €

Ποσοστό επιδότησης

15%

15%

15%

Επιδότηση οχήματος

4.113 €

4.609 €

5.190 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου οικολογικού bonus

29.887 €

33.492 €

37.711 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

27.419 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

34.000 €

Ποσοστό επιδότησης

15%

Επιδότηση οχήματος

4.113 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου οικολογικού bonus

29.887 €

Για ταξί

Για ταξί

ID.3 Pure Performance

ID.3 Pro Performance

ID.3 Pro S

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

27.419 €

30.726 €

34.597 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

34.000 €

38.101 €

42.900 €

Ποσοστό επιδότησης

25%

25%

25%

Επιδότηση οχήματος

6.855 €

7.682 €

8.000 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου οικολογικού bonus

27.145 €

30.420 €

34.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

27.419 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

34.000 €

Ποσοστό επιδότησης

25%

Επιδότηση οχήματος

6.855 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου οικολογικού bonus

27.145 €

ID.4

Για Ιδιώτες

Για Ιδιώτες

ID.4 Pure

ID.4 Pure Performance

ID.4 Pro Performance

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

30.645 €

31.935 €

37.177 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

38.000 €

39.599 €

46.099 €

Ποσοστό επιδότησης

15%

15%

15%

Επιδότηση οχήματος

4.597 €

4.790 €

5.577 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου Οικολογικού Bonus

33.403 €

34.809 €

40.523 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

30.645 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

38.000 €

Ποσοστό επιδότησης

15%

Επιδότηση οχήματος

4.597 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου Οικολογικού Bonus

33.403 €

Για εταιρείες

Για εταιρείες

ID.4 Pure

ID.4 Pure Performance

ID.4 Pro Performance

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

30.645 €

31.935 €

37.177 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

38.000 €

39.599 €

46.099 €

Ποσοστό επιδότησης

15%

15%

15%

Επιδότηση οχήματος

4.597 €

4.790 €

5.500 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου Οικολογικού Bonus

33.403 €

34.809 €

40.599 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

30.645 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

38.000 €

Ποσοστό επιδότησης

15%

Επιδότηση οχήματος

4.597 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου Οικολογικού Bonus

33.403 €

Για ταξί

Για ταξί

ID.4 Pure

ID.4 Pure Performance

ID.4 Pro Performance

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

30.645 €

31.935 €

37.177 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

38.000 €

39.599 €

46.099 €

Ποσοστό επιδότησης

25%

25%

25%

Επιδότηση οχήματος

7.661 €

7.984 €

8.000 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου Οικολογικού Bonus

30.339 €

31.616 €

38.099 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

30.645 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

38.000 €

Ποσοστό επιδότησης

25%

Επιδότηση οχήματος

7.661 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου Οικολογικού Bonus

30.339 €

Για ταξί

Για ταξί

Golf GTE 1.4 eHybrid 245PS DSG

Tiguan 1.4 eHybrid 245PS DSG6 R-Line

Passat GTE 1.4 eHybrid 218PS DSG  

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

34.709 €

31.582 €

39.994 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

45.650 €

40.950 €

52.580 €

Ποσοστό επιδότησης

15%

15%

15%

Επιδότηση οχήματος

5.206 €

4.737 €

5.500 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου Οικολογικού Bonus

40.444 €

36.213 €

47.080 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

34.709 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

45.650 €

Ποσοστό επιδότησης

15%

Επιδότηση οχήματος

5.206 €

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή συμπεριλαμβανομένου Οικολογικού Bonus

40.444 €

Πλατφόρμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά"

Η υποβολή αιτημάτων επιδότησης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://kinoumeilektrika.gov.gr/ Opens an external linkκαι ο ενδιαφερόμενος συνδέεται, κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης του taxisnet. Στη συνέχεια ακολουθεί τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσει την αίτηση του.
 • Συμπλήρωση στοιχείων 
 • Επιλογή κατηγορίας οχήματος, το μοντέλο και την αξία προ φόρων 
 • Επιλογή για οικιακό φορτιστή
 • Επιλογή απόσυρσης
 • Επιλογή πολυτεκνίας ή ΑΜΕΑ
 • Υποβολή αίτησης

*Ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχετε απορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης "Κινούμαι Ηλεκτρικά"; Η Εξυπηρέτηση Πελατών της Kosmocar AE θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Μέσω e-mail:

Μπορείτε να μας στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση: customercare@kosmocar.grOpens a mail link

Μέσω τηλεφώνου:

8 π.μ. – 6 μ.μ.  Δευτέρα - Παρασκευή, Τηλ 210-9981100

Στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων:

Βρείτε τον πιο κοντινό σας Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen.Opens an external link