Παραδείγματα χρηματοδότησης Volkswagen 4all.

eco-up!

Polo

T-Cross

T-Roc

Tiguan

Προκαταβολή

30%

30%

30%

30%

31,7%

Επιτόκιο

3,9%

3,9%

3,9%

3,9%

3,9%

Διάρκεια σε μήνες

48

48

48

48

48

Προστασία Απ. Δαν.

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Αξία Αυτοκινήτου

13.600 €

12.950 €

17.400 €

19.950 €

25.790 €

Ασφάλιση Gold

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Επ. Εγγύησης

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Service

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Περιλαμβάνεται 

Μηνιαία Δόση

154 €

143 €

187 €

212 €

245 €

Τελευταια δόση

5.782 €

5.985 €

7.491 €

8.589 €

11.632 €

Σ.Ε.Π.Π.Ε

5,51%

5,52%

5,31%      

5,23%       

5,09%

Προκαταβολή

30%

Επιτόκιο

3,9%

Διάρκεια σε μήνες

48

Προστασία Απ. Δαν.

Περιλαμβάνεται 

Αξία Αυτοκινήτου

13.600 €

Ασφάλιση Gold

Περιλαμβάνεται 

Επ. Εγγύησης

Περιλαμβάνεται 

Service

Περιλαμβάνεται 

Μηνιαία Δόση

154 €

Τελευταια δόση

5.782 €

Σ.Ε.Π.Π.Ε

5,51%

Ο browser δεν υποστηρίζεται.

Κατεβάστε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις chrome ή firefox.