Το λογότυπο Volkswagen σε έναν έμπορο Volkswagen

Erwin - Τεχνική Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο πρόγραμμα Τεχνικής Εκπαίδευσης ενημερώθηκε. Για πληροφορίες για θέματα Τεχνικής Εκπαίδευσης μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Λουκά Μπαφατάκη:

Τηλ: 210 9981068Άνοιγμα συνδέσμου τηλεφώνου

Fax: 210 9981340Άνοιγμα συνδέσμου φαξ

Email: ttc@kosmocar.grΆνοιγμα συνδέσμου mail

 

Εγχειρίδιο Τεχνικής Εκπαίδευσης Vokswagen