Ένας άντρας κρατά μια κάρτα φόρτισης μπροστά από έναν σταθμό φόρτισης.
2