Το λογότυπο Volkswagen σε έναν έμπορο Volkswagen

Erwin - Ένταξη στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service

Για υποβολή αιτημάτων ένταξης στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της KOSMOCAR A.E., παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ. Θοδωρή Καραγιάννη, Προϊστάμενο Ανάπτυξης Δικτύου:

Τηλ.: 210 9981195Άνοιγμα συνδέσμου τηλεφώνου

Fax: 210 9981274Άνοιγμα συνδέσμου φαξ 

Email: Theodore.Karagiannis@kosmocar.grΆνοιγμα συνδέσμου mail