Ένα κορίτσι μπροστά από ένα ID 4 που φορτίζει. Κρατάει στο χέρι της ένα χάρτινο αεροπλάνο.

Κινούμαι Ηλεκτρικά
Πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόγραμμα επιδότησης: "Κινούμαι Ηλεκτρικά".

Τώρα η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμα πιο εύκολα. Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά είναι γεγονός και μπορείτε να αποκτήσετε το αγαπημένο σας ηλεκτρικό όχημα με επιδότηση.

Αναλυτικότερα οι επιδοτήσεις έχουν ως εξής:

 • Τα φυσικά πρόσωπα επωφελούνται με 30% επιδότηση για την αγορά ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος με μέγιστο ποσό τις 8.000€.
 • Για τις εταιρείες, η επιδότηση ανέρχεται στο 30% με μέγιστο ποσό τις 8.000€ ανά όχημα για την αγορά 1 έως 20 ηλεκτρικών οχημάτων και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000€ από 21 οχήματα και πάνω.
 • Αντίστοιχα επιδοτούνται και οι εταιρείες αντιπροσώπων, εμπόρων και εισαγωγέων αυτοκινήτων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων επίδειξης (test drive).
 • Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά καθώς η αγορά ηλεκτρικού οχήματος ενισχύεται με επιπλέον 4.000€ ανά όχημα.
 • Με απόσυρση του παλαιού οχήματος παρέχεται επιπλέον μπόνους 1.000€.
 • Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον επιδότηση 500€ για αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή. 
 • Οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για την αγορά και εγκατά­σταση έξυπνου φορτιστή με 400€.
 • Οι οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα δικαιούνται επιπλέον επιδότηση 1.000€ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και έως 4.000€.
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες επιδοτούνται επιπλέον 1.000€.
 • Νέοι έως 29 ετών δικαιούνται επιπλέον 1.000€.

 

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Η επιδότηση υπολογίζεται στην βασική τιμή έκδοσης, όπως αυτή αναγράφεται στον τιμοκατάλογο, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.
 • Σε περίπτωση έκπτωσης, η επιδότηση υπολογίζεται στην τελική λιανική τιμή προ φόρων που πωλείται το αυτοκίνητο.
 • Κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει μια αίτηση είτε ως φυσικό πρόσωπο μόνο είτε ως εταιρία μόνο.
 • Για μακροχρόνιες μισθώσεις δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση εξαγοράς του οχήματος. Η επιδότηση εξακολουθεί να αποδίδεται στον πελάτη, ο οποίος μπορεί να υπολογίσει αυτή ως τουλάχιστον προκαταβολή ενώ η περίοδος μίσθωσης πρέπει να ισούται με τρία έτη τουλάχιστον, με ιδία χρήση του οχήματος.
 • Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να διακρατήσουν το όχημα για 1 έτος ενώ οι επιχειρήσεις για 2 έτη.
 • Επίσης, δύναται η δυνατότητα στον αγοραστή να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης της επιδότησης στην εταιρία πώλησης.
 • Οι επιδοτήσεις φορτιστή, απόσυρσης και πολυτέκνων/ατόμων με αναπηρίες δεν αποδίδονται μεμονωμένα, αλλά μόνο με την επιδότηση αγοράς νέου οχήματος BEV.
 • Για την επιδότηση οικιακού φορτιστή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.

 

Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα υπολογισμού:

ID.3 

Λήψη ενός VW ID.3 σε "Dark Olivine Green Metallic", που παρκάρει στην άκρη του πεζοδρομίου.

ID.3 Pro

ID.3 Pro More

ID.3 Pro S

ID.3 Pro S More

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

58 kWh

58 kWh

77 kWh

77 kWh

Ιπποδύναμη

150 kW / 204 PS

150 kW / 204 PS

150 kW / 204 PS

150 kW / 204 PS

Αυτονομία

434 km

432 km

574 km

562 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

33.226 €

34.032 €

36.452 €

37.258 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

41.200 €

42.200 €

45.200 €

46.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

33.200 €

34.200 €

37.200 €

38.200 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

58 kWh

Ιπποδύναμη

150 kW / 204 PS

Αυτονομία

434 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

33.226 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

41.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

33.200 €

ID.4

Το ID.4 σε βραδινή λήψη. Φαίνεται το πίσω πλαϊνό του μέρος και δίπλα του στέκονται ένας άνδρας και μία γυναίκα.

ID.4 Pure

ID.4 Pure More

ID.4 Pro

ID.4 Pro More

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

52 kWh

52 kWh

77 kWh

77 kWh

Ιπποδύναμη

125 kW / 170 PS

125 kW / 170 PS

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

363 km

361 km

549 km

541 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

37.016 €

38.629 €

39.435 €

40.242 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

45.900 €

47.900 €

48.900 €

49.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

37.900 €

39.900 €

40.900 €

41.900 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

52 kWh

Ιπποδύναμη

125 kW / 170 PS

Αυτονομία

363 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

37.016 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

45.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

37.900 €

ID.4 Pro 4M

ID.4 Pro 4M More

ID.4 GTX

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

77 kWh

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

250 kW / 340 PS

Αυτονομία

529 km

523 km

515 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

41.290 €

42.097 €

50.161 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

51.200 €

52.200 €

62.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

43.200 €

44.200 €

54.200 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

529 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

41.290 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

51.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

43.200 €

ID.5

Πλαϊνή όψη ενός γκρι VW ID.5 μπροστά από έναν τοίχο. Ένας άνδρας στηρίζεται στην πόρτα του οδηγού.

ID.5 Pro

ID.5 Pro More

ID.5 GTX

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

77 kWh

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

250 kW / 340 PS

Αυτονομία

556 km

551 km

532 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

42.097 €

42.903 €

52.339 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

52.200 €

53.200 €

64.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

44.200 €

45.200 €

56.900 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

556 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

42.097 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

52.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

44.200 €

ID.7

Ζευγάρι στέκεται μπροστά από το ID.7 που είναι παρκαρισμένο σε έναν πεζόδρομο.

ID.7 Pro More

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

616 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

47.500 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

58.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

50.900 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

616 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

47.500 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

58.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση

50.900 €

Ένα ζευγάρι χαρούμενο φαίνεται στην ανοιχτή πόρτα του ID.4 από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Πλατφόρμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά"

Η υποβολή αιτημάτων επιδότησης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Κινούμαι ΗλεκτρικάΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου και ο ενδιαφερόμενος συνδέεται, κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης του taxisnet. Στη συνέχεια ακολουθεί τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσει την αίτησή του.
 • Συμπλήρωση στοιχείων 
 • Επιλογή κατηγορίας οχήματος, το μοντέλο και την αξία προ φόρων 
 • Επιλογή για οικιακό φορτιστή
 • Επιλογή απόσυρσης
 • Επιλογή αν πρόκειται για οικογένεια με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα ή για ΑμεΑ ή για νέο έως 29 ετών
 • Επισύναψη δικαιολογητικών
 • Υποβολή αίτησης

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Μία γυναίκα μιλάει στο κινητό

Έχετε απορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης "Κινούμαι Ηλεκτρικά"; Η Εξυπηρέτηση Πελατών της Kosmocar AE θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Μέσω e-mail:

Μπορείτε να μας στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση: customercare@kosmocar.grΆνοιγμα συνδέσμου mail

Μέσω τηλεφώνου:

8 π.μ. – 6 μ.μ.  Δευτέρα - Παρασκευή,
Τηλ.: 210 99 81 100Άνοιγμα συνδέσμου τηλεφώνου

Στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων:

Βρείτε τον πιο κοντινό σας Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen.

Θα μπορούσαν επίσης να σας ενδιαφέρουν:

Τα μοντέλα ID.  Ανακαλύψτε την οικογένεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volkswagen

Το αμιγώς ηλεκτρικό ID.4 GTX. Η βιωσιμότητα συναντά την οδηγική απόλαυση.

Ο ID. Charger. Το Wallbox της Volkswagen

Το αμιγώς ηλεκτρικό ID.4. Η νέα γενιά SUV.

Το αμιγώς ηλεκτρικό ID.5. Ο ιδανικός συνδυασμός στιλ και απόδοσης.

Το αμιγώς ηλεκτρικό ID.3Αφετηρία μιας νέας εποχής.