Ένα κορίτσι μπροστά από ένα ID 4 που φορτίζει. Κρατάει στο χέρι της ένα χάρτινο αεροπλάνο.

Κινούμαι Ηλεκτρικά
Πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόγραμμα επιδότησης: "Κινούμαι Ηλεκτρικά".

Τώρα η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμα πιο εύκολα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά είναι γεγονός και μπορείτε να αποκτήσετε το αγαπημένο σας ηλεκτρικό όχημα με επιδότηση.

Αναλυτικότερα οι επιδοτήσεις έχουν ως εξής:

 • Τα φυσικά πρόσωπα επωφελούνται με 30% επιδότηση για την αγορά ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος με μέγιστο ποσό τις 9.000€.
 • Για τις εταιρείες, η επιδότηση ανέρχεται στο 30% με μέγιστο ποσό τις 6.000€ ανά όχημα για την αγορά 1 έως 20 ηλεκτρικών οχημάτων και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 4.000€ από 21 οχήματα και πάνω.
 • Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά καθώς η αγορά ηλεκτρικού οχήματος ενισχύεται με επιπλέον 4.000€ ανά όχημα.
 • Με απόσυρση του παλαιού οχήματος παρέχεται επιπλέον μπόνους 2.000€.
 • Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον επιδότηση 500€ για αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή. 
 • Οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για την αγορά και εγκατά­σταση έξυπνου φορτιστή με 400€.
 • Οι οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα δικαιούνται επιπλέον επιδότηση 1.000€ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και έως 4.000€.
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες επιδοτούνται επιπλέον 1.000€.
 • Νέοι έως 29 ετών δικαιούνται επιπλέον 1.000€.

 

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Γίνεται μόνο ένα αίτημα από τον πολίτη ή την επιχείρηση αφού έχει αγοραστεί ή μισθωθεί το όχημα.
 • Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει ηλεκτρονικά, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς μαζί με άλλα δικαιολογητικά. Βάσει αυτού ενημερώνεται αυτόματα για το ποσό επιδότησης αλλά και τις επιπλέον επιδοτήσεις για ειδικές κατηγορίες (νησί, ΑμεΑ, πολύτεκνος, νέος).
 • Με τον ψηφιακό αριθμό αίτησης, μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας (first in - first served), ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται το ποσό επιδότησης που δικαιούται.
 • Η επιδότηση υπολογίζεται στη βασική τιμή έκδοσης, όπως αυτή αναγράφεται στον τιμοκατάλογο, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.
 • Σε περίπτωση έκπτωσης, η επιδότηση υπολογίζεται στην τελική λιανική τιμή προ φόρων που πωλείται το αυτοκίνητο.
 • Για μακροχρόνιες μισθώσεις δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση εξαγοράς του οχήματος. Η επιδότηση εξακολουθεί να αποδίδεται στον πελάτη, ο οποίος μπορεί να υπολογίσει αυτή ως τουλάχιστον προκαταβολή ενώ η περίοδος μίσθωσης πρέπει να ισούται με τρία έτη τουλάχιστον, με ιδία χρήση του οχήματος.
 • Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να διακρατήσουν το όχημα για 1 έτος ενώ οι επιχειρήσεις για 2 έτη.
 • Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον αγοραστή να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης της επιδότησης στην εταιρεία πώλησης.
 • Οι επιδοτήσεις φορτιστή, απόσυρσης και πολυτέκνων/ατόμων με αναπηρίες δεν αποδίδονται μεμονωμένα, αλλά μόνο με την επιδότηση αγοράς νέου οχήματος BEV.
 • Για την επιδότηση οικιακού φορτιστή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.

 

Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα υπολογισμού:

ID.3 

Λήψη ενός VW ID.3 σε "Dark Olivine Green Metallic", που παρκάρει στην άκρη του πεζοδρομίου.

ID.3 Pure

ID.3 Pro

ID.3 Pro More

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

52 kWh

58 kWh

58 kWh

Ιπποδύναμη

125 kW / 170 PS

150 kW / 204 PS

150 kW / 204 PS

Αυτονομία

388 km

433 km

431 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

31.048 €

33.226 €

34.032 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

38.500 €

41.200 €

42.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

27.500 €

30.200 €

31.200 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

52 kWh

Ιπποδύναμη

125 kW / 170 PS

Αυτονομία

388 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

31.048 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

38.500 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

27.500 €

ID.3 Pro S

ID.3 Pro S More

ID.3 GTX

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

77 kWh

79 kWh

Ιπποδύναμη

150 kW / 204 PS

150 kW / 204 PS

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

557 km

555 km

603 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

35.645 €

36.452 €

40.242 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

44.200 €

45.200 €

49.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

33.200 €

34.200 €

38.900 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

Ιπποδύναμη

150 kW / 204 PS

Αυτονομία

557 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

35.645 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

44.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

33.200 €

ID.4

Το ID.4 σε βραδινή λήψη. Φαίνεται το πίσω πλαϊνό του μέρος και δίπλα του στέκονται ένας άνδρας και μία γυναίκα.

ID.4 Pure

ID.4 Pure More

ID.4 Pro

ID.4 Pro More

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

52 kWh

52 kWh

77 kWh

77 kWh

Ιπποδύναμη

125 kW / 170 PS

125 kW / 170 PS

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

363 km

361 km

571 km

562 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

37.016 €

38.629 €

39.185 €

39.992 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

45.900 €

47.900 €

48.590 €

49.590 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

34.900 €

36.900 €

37.590 €

38.590 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

52 kWh

Ιπποδύναμη

125 kW / 170 PS

Αυτονομία

363 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

37.016 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

45.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

34.900 €

ID.4 Pro 4M

ID.4 Pro 4M More

ID.4 GTX

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

77 kWh

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

250 kW / 340 PS

Αυτονομία

534 km

525 km

523 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

41.290 €

42.097 €

50.161 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

51.200 €

52.200 €

62.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

40.200 €

41.200 €

51.200 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

534 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

41.290 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

51.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

40.200 €

ID.5

Πλαϊνή όψη ενός γκρι VW ID.5 μπροστά από έναν τοίχο. Ένας άνδρας στηρίζεται στην πόρτα του οδηγού.

ID.5 Pure

ID.5 Pure More

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

52 kWh

52 kWh

Ιπποδύναμη

125 kW / 170 PS

125 kW / 170 PS

Αυτονομία

370 km

368 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

39.436 €

41.048 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

48.900 €

50.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

37.900 €

39.900 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

52 kWh

Ιπποδύναμη

125 kW / 170 PS

Αυτονομία

370 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

39.436 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

48.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

37.900 €

ID.5 Pro

ID.5 Pro More

ID.5 GTX

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

77 kWh

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

250 kW / 340 PS

Αυτονομία

558 km

554 km

553 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

42.097 €

42.903 €

51.774 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

52.200 €

53.200 €

64.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

41.200 €

42.200 €

53.200 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

558 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

42.097 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

52.200 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

41.200 €

ID.7

Ζευγάρι στέκεται μπροστά από το ID.7 που είναι παρκαρισμένο σε έναν πεζόδρομο.

ID.7 Pro

ID.7 Pro More

ID.7 Pro S

ID.7 Pro S More

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

77 kWh

86 kWh

86 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

617 km

613 km

707 km

701 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

45.887 €

47.500 €

49.597 €

51.210€

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

56.900 €

58.900 €

61.500 €

63.500 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

45.900 €

47.900 €

50.500 €

52.500 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

617 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

45.887 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

56.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

45.900 €

ID.7 GTX

ID.7 GTX More

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

86 kWh

86 kWh

Ιπποδύναμη

250 kW / 340 PS

250 kW / 340 PS

Αυτονομία

594 km

588 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

56.371 €

58.306 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

69.900 €

72.300 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

58.900 €

61.300 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

86 kWh

Ιπποδύναμη

250 kW / 340 PS

Αυτονομία

594 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

56.371 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

69.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

58.900 €

ID.7 Tourer

Μια γυναίκα κοιτάζει το κινητό της και περπατάει δίπλα σε ένα VW ID.7 Tourer

ID.7 Tourer Pro

ID.7 Tourer Pro More

ID.7 Tourer Pro S

ID.7 Tourer Pro S More

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

77 kWh

86 kWh

86 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

604 km

600 km

688 km

682 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

46.694 €

48.306 €

50.403 €

52.016€

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

57.900 €

59.900 €

62.500 €

64.500 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

46.900 €

48.900 €

51.500 €

53.500 €

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας

77 kWh

Ιπποδύναμη

210 kW / 286 PS

Αυτονομία

604 km

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων 

46.694 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή 

57.900 €

Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με επιδότηση και απόσυρση

46.900 €