Το λογότυπο Volkswagen σε έναν έμπορο Volkswagen

Erwin - Τεχνική Υποστήριξη

Για υποβολή τεχνικών ερωτήσεων παρακαλούμε όπως αποστείλετε το σχετικό έντυπο "Tech_Quest_Indep.xls" στο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης After Sales της Kosmocar υπόψη του κ. Καρδάση Ανδρέα:

Τηλ: 210 5506593Άνοιγμα συνδέσμου τηλεφώνου

Fax: 210 9981340Άνοιγμα συνδέσμου φαξ

Email: technical_support@kosmocar.grΆνοιγμα συνδέσμου mail