Το λογότυπο Volkswagen σε έναν έμπορο Volkswagen

Erwin - Ειδικά Εργαλεία & Εξοπλισμός Συνεργείου

Οι προδιαγραφές του εργοστασιακού εξοπλισμού, των ειδικών εργαλείων που απαιτούνται για συνεργείο Volkswagen καθώς και οι αντίστοιχες επεξηγήσεις είναι διαθέσιμες στα παρακάτω αρχεία :

Κατάλογος Ειδικών Εργαλείων & Εξοπλισμού Συνεργείων διαθέσιμος από τα Εργοστάσια VW - AUDIΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Προδιαγραφές VW

Προδιαγραφές VWN

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελίων για αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού και ειδικών εργαλείων παρακαλώ παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε κ. Νικόλαο Παπανδρέου:

Τηλ: 210 9981212Άνοιγμα συνδέσμου τηλεφώνου

Fax: 210 9981211Άνοιγμα συνδέσμου φαξ

Email: papnik@kosmocar.grΆνοιγμα συνδέσμου mail

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ