Από τον σχεδιασμό μέχρι την ανακύκλωση: το οικολογικό ισοζύγιο των μοντέλων ID.

Σε κάθε φάση της ζωής του, ένα αυτοκινήτου εκλύει CO2. Το οικολογικό ισοζύγιο είναι αυτό που μας αποκαλύπτει πόση είναι αυτή η ποσότητα.  Για αυτό και στον δρόμο για μια ουδέτερη σε εκπομπές CO2 αυτοκίνηση, βελτιστοποιήσαμε την παραγωγή των μοντέλων ID. για να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων CO2

Πρώτες ύλες, ένα ID.3 και αιολικό πάρκο

Η ζωή ενός αυτοκινήτου και η επίδρασή της στο περιβάλλον

Η πρόκληση: Για να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε την παραγωγή CO2, πρέπει οι ειδικοί μας να υπολογίσουν με μεγάλη ακρίβεια τις εκπομπές CO2. Σε αυτό τους βοηθά το οικολογικό ισοζύγιο (Life Cycle Assessment). Με τη βοήθεια αυτής της πιστοποιημένης βάσει ISO μεθόδου, αναλύεται κάθε εξάρτημα ξεχωριστά και διαπιστώνεται πώς επιδρά στο περιβάλλον ένα όχημα σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του, από την συγκέντρωση των πρώτων υλών, την παραγωγή και τη περίοδο χρήσης του οχήματος έως την ανακύκλωση των υλικών. Εδώ εξετάζονται διαφορετικές κατηγορίες επιβάρυνσης. Μία εξ αυτών είναι η εκπομπή CO2 και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό και άλλων αερίων που μετατρέπονται στο επονομαζόμενο ισοδύναμο CO2. Αυτή η μονάδα μέτρησης κάνει εφικτή τη ανίχνευση της επίδρασης όλων των αερίων θερμοκηπίου στο κλίμα.

--:--

Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την βιωσιμότητα;

Για κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής ενός εξαρτήματος υπολογίζονται οι εκπομπές ρύπων του με ένα ειδικό λογισμικό που κάνει χρήση τυποποιημένων μέσων τιμών. Για στάδια παραγωγής με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, όπως η κατασκευή στοιχείων μπαταρίας, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα δεδομένα που λαμβάνουμε από τους εκάστοτε προμηθευτές μας αντί για μέσες τιμές, για τα μοντέλα ID.. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται επίσης ειδικό οικολογικό ισοζύγιο. Μας δείχνει ακριβώς, ποια επίδραση έχουν τα μέτρα που εφαρμόσαμε και σε ποιο μέτρο πρέπει να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές CO2. Τα αποτελέσματα του οικολογικού ισοζυγίου ελέγχονται και πιστοποιούνται ανεξάρτητα από την TÜV Nord.

TÜV NORD Certificate: Κλιματικά ουδέτερο προϊόν

Πιστοποιημένο ως «κλιματικά ουδέτερο προϊόν». 

Αφού τώρα γνωρίζουμε πόσο υψηλές είναι οι εκπομπές κατά την παραγωγή των μοντέλων ID., προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα. Στην Volkswagen σας εγγυώμαστε με υπογεγραμμένη επιστολή, ότι το ID. σας σάς παραδίδεται ουδέτερο1 σε εκπομπές CO2. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας TÜV NORD πιστοποιεί κάθε ID. κατά την παράδοση στον πελάτη ως «κλιματικά ουδέτερο προϊόν». Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα ισοδύναμα CO₂ όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και της παραγωγής και συναρμολόγησης. Επίσης, συνυπολογίζονται και η μεταφορά στους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους σε όλη την Ευρώπη, η πρώτη φόρτιση μπαταρίας πριν την παράδοση και η ανακύκλωση του οχήματος. Οι υπολογισμένες εκπομπές αντισταθμίζονται από εμάς. Μόνο οι εκπομπές που παράγονται κατά την περαιτέρω χρήση και συντήρηση του αυτοκινήτου δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές από την ανακύκλωση της μπαταρίας υψηλής τάσης, διότι οι πρώτες ύλες που χρειάστηκαν για αυτό αποτελούν τη βάση για το οικολογικό ισοζύγιο μελλοντικών μπαταριών.

1 Οι εκπομπές ρύπων CO2 θα αποφεύγονται και θα μειώνονται απευθείας από την Volkswagen, όπου αυτό είναι δυνατό. Αντίστοιχα και οι προμηθευτές και συνεργάτες παρακινούνται να αποφύγουν και να μειώσουν τις εκπομπές CO2. Οι εκπομπές CO2 που δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν από τη VW κατά την εφοδιαστική αλυσίδα, θα αντισταθμίζονται στο ίδιο μέτρο μέσω αντίστοιχων πιστοποιημένων περιβαλλοντικών δράσεων. 

1 Εφοδιαστική αλυσίδα / 2 Παραγωγή / 3 Logistics / 4 Πρώτη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης

1 Εφοδιαστική αλυσίδα / 2 Παραγωγή / 3 Logistics / 4 Πρώτη φόρτιση της μπαταρία υψηλής τάσης

Εκπομπές ισοδύναμων CO2 που δεν έχουν αποφευχθεί ήδη, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα μείωσης

Η οδήγηση ενός ID. σας εξασφαλίζει ένα καθαρό πλεονέκτημα.

Για να είστε σίγουροι από την αρχή ότι κινείστε στον δρόμο με καλύτερο ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα από ότι ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, μειώνουμε και αποφεύγουμε εκπομπές  CO2 στην παραγωγή κατά πρώτον με διάφορα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο «Μαζί για περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος» . Σε αυτά τα μέτρα συγκαταλέγεται, για παράδειγμα, η χρήση πράσινης ενέργειας τόσο στην παραγωγή των μπαταριών όσο και στο εργοστάσιο στο Zwickau, όπου κατασκευάζονται τα ID.3 και ID.4. Εκπομπές CO2 που δεν μπορούν να αποφευχθούν από την παραγωγή μέχρι την παράδοση στον πελάτη και οι οποίες υπολογίζονται βάσει του ειδικού οικολογικού ισοζυγίου, αντισταθμίζονται ισόποσα με πιστοποιημένα έργα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό επίσης ελέγχεται τακτικά από την TÜV NORD.

Η σύγκριση διάφορων οικολογικών ισοζυγίων καθ' όλο τον κύκλο ζωής θα αποκαλύψει ότι ακόμα και χωρίς την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 στην κατασκευή, τα μοντέλα ID. έχουν έχουν ένα πλεονέκτημα CO2 σε σχέση με ένα μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Κι αυτό όχι μόνο στη φόρτιση με οικολογικό ρεύμα, αλλά και στη φόρτιση με συμβατικό, ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα2.

Η οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου προσφέρει επιπλέον τη μεγάλη ευκαιρία της μείωσης των εκπομπών CO2 σχεδόν στο μηδέν στη φάση της χρήσης, καθώς και τη δραστική επέκταση αυτού του πλεονεκτήματος, με τη φόρτιση με πράσινη ενέργεια. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος εξαρτάται και από σας!

2 Με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών service 200.000 km, σε σύγκριση με το Golf 8.

Η προοπτική του μέλλοντος 

Τα αποτελέσματα του οικολογικού ισοζυγίου των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι μόνο μια στιγμιαία αποτύπωση. Εξακολουθούν να έχουν μεγάλες προοπτικές για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 σε όλο τον κύκλο ζωής. Από την μία, κατά την περίοδο χρήσης με την αυξανόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την άλλη στην παραγωγή. Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας, για να μειώνουμε ολοένα περισσότερο τις υπολειπόμενες εκπομπές CO2 μέσω της χρήσης οικολογικού ρεύματος και ανακυκλωμένων υλικών ήδη στην σύνθετη ανοδική εφοδιαστική αλυσίδα. Η αντιστάθμιση μέσω πιστοποιημένων δράσεων που προστατεύουν το περιβάλλον είναι για μας ένα πρώτο και βασικό μέτρο αλλά και ένα βήμα στην προσπάθειά μας για ένα αύριο με μηδενικές εκπομπές ρύπων.