Το λογότυπο Volkswagen σε έναν έμπορο Volkswagen

Erwin - Διαγνωστικά Μηχανήματα

Σας ενημερώνουμε ότι τo διαγνωστικό Μηχάνημα VAS6150F (laptop) είναι προς διάθεση.

Η αίτηση για την άδεια χρήσης λογισμικού για τα διαγνωστικά Μηχανήματα VAS 616X & VAS 615X, γίνεται μέσω Erwin στο εργοστάσιο στην παρακάτω διεύθυνση:

https://erwin.volkswagen.de/erwin/showCarDiagnostics.doΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελιών παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον
κ. Νικόλαο Παπανδρέου:

Τηλ: 210 9981212Άνοιγμα συνδέσμου τηλεφώνου

Fax: 210 9981211Άνοιγμα συνδέσμου φαξ

Email: papnik@kosmocar.grΆνοιγμα συνδέσμου mail

 

Έντυπο Παραγγελίας: "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"