Το λογότυπο Volkswagen σε έναν έμπορο Volkswagen

Erwin - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ανταλλακτικών

ΕΤΚΑ: Σύνθετο Πρόγραμμα αναζήτησης κωδικών Ανταλλακτικών.

EIS: Απλοποιημένη έκδοση του ETKA.

ETOS: Απλοποιημένη έκδοση του ETKA που καλύπτει και άλλες μάρκες του Ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελιών μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Νικόλαο Ροζάκη:

Τηλ: 210 9981357Άνοιγμα συνδέσμου τηλεφώνου

Fax: 210 9981367Άνοιγμα συνδέσμου φαξ

Email: nikroz@kosmocar.grΆνοιγμα συνδέσμου mail