Όσα χρειάζεστε για τη χρήση
του Car-Net 

Πρόκειται για μια προσφορά της Volkswagen AG, Γερμανία.

Αυτά χρειάζεστε1

Συστήματα πλοήγησης Car-Net «Discover Media», «Discover Pro» και «Composition Media».
2
2.
Η απεικόνιση δείχνει νέα γενιά συστημάτων Infotainment. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και για συστήματα προηγούμενης γενιάς

Για τη χρήση των υπηρεσιών Car-Net Guide & Inform χρειάζεστε ένα σύστημα πλοήγησης στο Volkswagen σας. Σε αυτά ανήκουν τα «Discover Media» και «Discover Pro», καθώς και το διαθέσιμο για το Touareg «Innovision Cockpit».

Αντιθέτως, για το πακέτο υπηρεσιών Car-Net «Security & Service» χρειάζεστε μόνο την υπηρεσία κλήσεων ανάγκης και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε απεριόριστα όπως και το «App-Connect» με το ραδιόφωνο «Composition Media».

Σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης «Discover Pro» σάς συνιστούμε επιπλέον τη διεπαφή τηλεφώνου «Business», η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε ένα WLAN-Hotspot μέσα στο Volkswagen σας. Έτσι, εσείς και οι συνεπιβάτες σας επωφελείστε ιδιαίτερα από τις πολύπλευρες παροχές του Car-Net. Από την άλλη, το CarStick LTE 3 παρέχει γρήγορα κι απλά μια σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και ένα WLAN-Hotspot μέσα στο Volkswagen σας για το σύστημα πλοήγησής σας «Discover Media».

Πολλές υπηρεσίες μπορείτε να τις ελέγχετε με την εφαρμογή We Connect από το smartphone σας. Συνδεδεμένο με το σύστημα Infotainment μπορεί επιπλέον να φροντίζει για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, που χρειάζεστε για τη χρήση του Car-Net. Για μεμονωμένες λειτουργίες απαιτούνται εκτός αυτού τεχνικά υποσυστήματα στο όχημα, π.χ. ένα αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού για την υπηρεσία «Online αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού». 

Ανάλογα με το όχημα έχετε διαφορετικά πακέτα υπηρεσιών στη διάθεσή σας, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε (εφόσον δεν έγινε κατά την αγορά του Volkswagen σας) μέσω της διαδικτυακής πύλης We Connect. Εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις, χρειάζεστε έναν λογαριασμό χρήστη, ο οποίος δημιουργείται σε λίγα μόνο βήματα.

  • Σύστημα πλοήγησης «Discover Media», «Discover Pro», «Discover Premium»
  • Σύστημα ραδιοφώνου «Composition Media» (με περιορισμούς)
  • Smartphone Android™ ή iPhone™ με πρόσβαση στο διαδίκτυο
  • Πακέτο υπηρεσιών Car-Net
  • Λογαριασμός χρήστη Volkswagen
Σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη We Connect

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε άνετα τις κινητές online υπηρεσίες από οπουδήποτε, συνδεθείτε αρχικά με το Volkswagen ID σας στη διαδικτυακή πύλη We Connect και εγγραφείτε, στη συνέχεια, με το όχημά σας. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη Volkswagen ID, στη διαδικτυακή πύλη θα καθοδηγηθείτε βήμα προς βήμα στη διαδικασία εγγραφής.

Χρήση μέσω εφαρμογής We Connect και διαδικτυακής πύλης We Connect

Εφαρμογή We Connect
4,5
4.
Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km: μεικτός κύκλος 1,4 - 1,3. Κατανάλωση ρεύματος: kWh/100 km: μεικτός κύκλος 12,6 - 12,2. Εκπομπές CO₂ μεικτού κύκλου, g/km: 32 - 30. Ενεργειακή κλάση: A+

Μετά την εγγραφή μπορείτε να ανακτάτε και να ελέγχετε συνοπτικά τις λειτουργίες των υπηρεσιών Car-Net στη διαδικτυακή πύλη We Connect ή με την εφαρμογή We Connect στην κινητή τερματική συσκευή σας. Για λήψη της εφαρμογής πατήστε εδώ:

Λήψη από το App Store

Λήψη από το Google Play

Αυτό θα μπορούσε επίσης να σας ενδιαφέρει

Disclaimer by Volkswagen

1.
Για τη χρήση των υπηρεσιών Car-Net χρειάζεστε έναν λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID και πρέπει να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, απαιτείται η online σύναψη μιας ξεχωριστής σύμβασης με την Volkswagen AG. Για να χρησιμοποιήσετε το συνολικό χρονικό διάστημα των υπηρεσιών, έχετε 90 ημέρες μετά την παράδοση του οχήματος για να εγγράψετε το όχημα στη διεύθυνση portal.volkswagen-we.com. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εγγραφής μειώνεται η διάρκεια της δωρεάν περιόδου. Η χρήση των κινητών online υπηρεσιών του Car-Net «Guide & Inform» είναι δυνατή μόνο με τον προαιρετικό εξοπλισμό Discover Media και Discover Pro. Επίσης, χρειάζεστε μια κινητή τερματική συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (π.χ. smartphone), η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως κινητό WLAN-Hotspot. Εναλλακτικά, με την επιλογή διεπαφής τηλεφώνου «Business» σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης Discover Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κινητό τηλέφωνο με remote SIM Access Profile (rSAP) ή μια κάρτα SIM με επιλογή τηλεφώνου και δεδομένων. Επίσης, μια σύνδεση στο διαδίκτυο για τη συσκευή πλοήγησης, καθώς και ένα W-LAN Hotspot μπορεί να δημιουργηθεί στο όχημα με το προαιρετικό Car-Stick LTE, σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης Discover Media. Οι υπηρεσίες Car-Net διατίθενται μόνο μέσω υφιστάμενου ή ξεχωριστού συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με τον πάροχό σας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και μόνο εντός της περιοχής κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Από τη λήψη πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, μπορούν να προκύψουν, ανάλογα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, πρόσθετες χρεώσεις (π.χ. τέλη περιαγωγής). Λόγω του όγκου δεδομένων που χρησιμοποιείται στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών Car-Net, προτείνεται η σύναψη συμβολαίου πακέτου με πάγια χρέωση δεδομένων με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής We Connect απαιτείται ένα smartphone με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα SIM με δυνατότητα χρήσης δεδομένων με υφιστάμενο ή ξεχωριστό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας μεταξύ του παρόχου σας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και εσάς. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Car-Net εξαρτάται από τη χώρα. Οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος σύμβασης και, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενό τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Car-Net, ανατρέξτε στη διεύθυνση portal.volkswagen-we.com και σε έναν συνεργάτη Volkswagen. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους κινητής τηλεφωνίας, ανατρέξτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
3.
Από τη λήψη πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, μπορούν να προκύψουν, ανάλογα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, πρόσθετες χρεώσεις (για παράδειγμα τέλη περιαγωγής). Τα αξεσουάρ Volkswagen συνιστούν τη σύναψη συμβολαίου δεδομένων με τον εκάστοτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών και του Car-Net έχουν σημειωθεί στο Βιβλίο οδηγιών του αυτοκινήτου Volkswagen.
5.
Οι δηλωμένες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους μέτρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ορισμένα καινούργια οχήματα λαμβάνουν ήδη έγκριση τύπου με βάση την εναρμονισμένη μέθοδο ελέγχου για επιβατικά οχήματα και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), πρόκειται για μια ρεαλιστική μέθοδο ελέγχου για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η μέθοδος WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο μέτρησης (NEDC). Λόγω των πιο ρεαλιστικών συνθηκών ελέγχου, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών CO₂ που μετρούνται με τη μέθοδο WLTP είναι σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες με τη μέθοδο NEDC. Από 1η Σεπτεμβρίου 2018 ενδέχεται επομένως να υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEDC θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.de/wltp.
Προς το παρόν είναι ακόμη υποχρεωτικό να δημοσιεύονται οι τιμές NEDC. Εφόσον πρόκειται για καινούργια οχήματα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου βάσει WLTP, οι τιμές NEDC συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών WLTP είναι προαιρετική μέχρι να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Εφόσον οι τιμές NEDC αναφέρονται σε μορφή διαστήματος τιμών, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο, μοναδικό όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν μόνο για λόγους σύγκρισης μεταξύ των διάφορων τύπων οχημάτων. Από στοιχεία πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ (παρελκόμενα, διαστάσεις ελαστικών κτλ.) μπορούν να αλλάξουν σημαντικές παράμετροι του οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική, και να επηρεαστεί, σε συνδυασμό με τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και με το προσωπικό στιλ οδήγησης, η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση ρεύματος, οι εκπομπές CO₂ και οι επιδόσεις ενός οχήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και τις επίσημες, ειδικές εκπομπές CO₂ καινούργιων επιβατικών οχημάτων, μπορείτε να ανατρέξετε στον έγγραφο «Οδηγός κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO₂ και κατανάλωσης ρεύματος καινούργιων επιβατικών οχημάτων», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και στην DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de/co2).

Ο browser δεν υποστηρίζεται.

Κατεβάστε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις chrome ή firefox.