Λίστα χωρών που αναφέρεται στο We Connect Go

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του προγραμματισμού υπηρεσιών θα αποθηκευτούν από τη Salesforce.com Germany GmbH ως υπεύθυνος επεξεργασίας συμβολαίων για τη Volkswagen AG σε περίπτωση που ο προτιμώμενος συνεργάτης σέρβις βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

 • Γερμανία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ιρλανδία
 • Ιταλία
 • Ιαπωνία
 • Λουξεμβούργο
 • Μεξικό
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σουηδία
 • Ελβετία
 • Ισπανία (+ Κανάρια νησιά)
 • Νότια Αφρική
 • Σλοβακία
 • Ταιβάν
 • Τσεχία

Σε περίπτωση που το περιεχόμενο που εμφανίζεται δεν αντιπροσωπεύεται στη γλώσσα που προτιμάτε, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές.

In case the shown content is not represented in your preferred language please select one of the options below.