Εκδόσεις εξοπλισμού ID.5

Pro

Στοιχεία εξοπλισμού Pro

 • Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας 77kW
 • Ζάντες αλουμινίου "Hamar" 8J x 19
 • Προβολείς LED με φώτα ημέρας LED
 • Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθ μευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοπ οίηση και οπτικές ενδείξεις
 • Σύστημα πλοήγησης "Discover Pro"
 • Adaptive Cruise Control με Speed Limiter
 • Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λ ωρίδας κυκλοφορίας)
 • Εσωτερικός φωτισμός Ambient 10 χρωμάτων
 • Καλώδιο φόρτισης Mode 3 Type 2 16A
 • Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα
 • Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11 kW

GTX

Στοιχεία εξοπλισμού GTX

 • Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας 77kW
 • Ζάντες αλουμινίου "Ystad" 8 J x 20 εμπρό ς / 9 J x 20 πίσω
 • AirStop® ελαστικά 235/50 R20 εμπρός / Ai rStop® ελαστικά 255/45 R20 πίσω
 • Προβολείς IQ.LED Matrix με δυναμική ρύθμ ιση δέσμης, λειτουργία φωτισμού σε καιρι κές συνθήκες χαμηλής ορατότητας
 • Δυναμικός έλεγχος φώτων (Dynamic Light A ssist) για προβολείς IQ.LED Matrix
 • Σύστημα πλοήγησης "Discover Pro"
 • We Connect App Wireless (σύνδεση με smar tphone)
 • Δερμάτινο θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τ ιμόνι με touch control
 • Adaptive Cruise Control με Speed Limiter
 • Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λ ωρίδας κυκλοφορίας)
 • Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθ μευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοπ οίηση και οπτικές ενδείξεις
 • Εσωτερικός φωτισμός Ambient 30 χρωμάτων
 • Καλώδιο φόρτισης Mode 3 Type 2 16A
 • Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα
 • Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11 kW