Το λογότυπο Volkswagen σε έναν έμπορο Volkswagen

Erwin - Οnline Σύνδεση με το Εργοστάσιο

Αρχικά απαιτείται η ενεργοποίηση κωδικού συνεργείου που γίνεται με την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης: «Αίτηση Ενεργοποίησης Κωδικού Ανεξάρτητου Συνεργείου».

Τα διαγνωστικά μηχανήματα VAS 505X/6150 επιτρέπουν την online σύνδεση με το Εργοστάσιο για αυτόματη απόκτηση κωδικών immobilizer, κωδικών ραδιόφωνων, την προσαρμογή εγκεφάλων και τον προγραμματισμό κλειδιών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την online σύνδεση, αναφέρονται στο σχετικό αρχείο: “Οδηγίες Σύνδεσης GeKo“.

Οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης της online σύνδεσης και της χορήγησης ταυτότητας χρήστη (User-ID) μαζί με τον σχετικό κωδικό πρόσβασης αναφέρονται στο σχετικό αρχείο: “Προϋποθέσεις GeKo“.

Η αίτηση χορήγησης εξουσιοδότησης Online Σύνδεσης των διαγνωστικών μηχανημάτων VAS505X/6150 αναφέρεται στο σχετικό αρχείο: “Αίτηση GeKo“.

Επίσης, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να επισυνάπτεται συμπληρωμένο και το αρχείο: “Βεβαίωση σχέσης εργασίας“. Για την σωστή εργασία, μέσω online σύνδεσης, είναι απαραίτητη η προμήθεια των απαιτούμενων CD μάρκας από το Εργοστάσιο, με συνδρομή μέσω Erwin.

Δείτε τις σχετικές πληροφορίες αναλυτικότερα, στην προηγούμενη ενότητα: “Διαγνωστικά Μηχανήματα“.

Οι Online συνδέσεις που θα γίνονται μελλοντικά με το εργοστάσιο από κάθε ανεξάρτητο συνεργείο, θα πρέπει να καταγράφονται στο έντυπο “Αρχείο Καταγραφής Εργασιών και Εξαρτημάτων Ασφαλείας - Volkswagen“, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο όταν ζητηθεί από την Kosmocar.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην κα. Άννα Κοτζαμάνη:

Τηλ: 210 9981307Άνοιγμα συνδέσμου τηλεφώνου

Fax: 210 9981320Άνοιγμα συνδέσμου φαξ

Email: DealersIT@kosmocar.grΆνοιγμα συνδέσμου mail