• Τιμή (με ΦΠΑ)Από 32.730 €
    1
  • Πραγματική αυτονομίαPro Performance: 426 | Pro S: 556 km
    2
  • Χρόνος φόρτισης στο σπίτι (με wallbox)Pro Performance: 6 h & 15 m