Ένας δρόμος σε βουνό– ανακύκλωση VW για βιωσιμότητα

Ανακύκλωση και επιστροφή στη Volkswagen
Πιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης θα διασφαλίσουν ότι το 95% του αυτοκινήτου σας ανακυκλώνεται και ανακτάται.

Είναι το Volkswagen σας έτοιμο να φτάσει στον τελικό του παροπλισμό; Ως κατασκευαστής, έχουμε επίγνωση των ευθυνών μας και θα αναλάβουμε τα προϊόντα μας μόλις φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία ανακύκλωσης εδώ, καθώς και τις νομικές προϋποθέσεις για δωρεάν επιστροφή οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μπαταριών και άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ένας δρόμος πάνω από μία υδάτινη επιφάνεια που οδηγεί στα βουνά
Ανακύκλωση

Κατασκευή με γνώμονα την ανακύκλωση

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ολόκληρης της αλυσίδας διεργασιών μας, επηρεάζοντας τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανακύκλωση ενός οχήματος. Τα μέτρα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγμα βοηθώντας στη διατήρηση των πόρων.

Μέτρα που εφαρμόζονται κατά την ανάπτυξη οχημάτων

Ήδη από το στάδιο ανάπτυξης του νέου σας Volkswagen, λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το όχημα μπορεί να ανακυκλωθεί, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, μόλις φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Ανακυκλωμένα υλικά στη Volkswagen

Στόχος μας είναι να μειώσουμε την κατανάλωση νέων πρώτων υλών. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα υλικά κατά την κατασκευή των οχημάτων μας, π.χ. πλαστικά ανακυκλωμένα υλικά που κατασκευάζονται από απόβλητα ή άχρηστα υλικά από την παραγωγή. Αυτά αποτελούν ένα μικρό τμήμα του καινούργιου αυτοκινήτου.

Σταθερή ποιότητα

Είτε πρόκειται για νέα προϊόντα είτε για ανακυκλωμένα υλικά, όλα τα εξαρτήματά μας πληρούν τα υψηλά πρότυπά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο ανακυκλωμένα υλικά υψηλής ποιότητας που υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές πριν από την ανάπτυξή τους.

Τα πλαστικά ανακυκλωμένα υλικά μας, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα δύο μοντέλων.
Ένα κόκκινο VW Golf 8

Golf 8

Θα εξηγήσουμε τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών στο Golf 8.

Ένα VW ID.4

ID.4

Μάθετε εδώ πού χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά στο ID.4 και ποια αναλογία αποτελούν.

Οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούν τα φύλλα ενός δέντρου
Υπηρεσία Τέλους Κύκλου Ζωής

Απλά και δωρεάν

Είναι καιρός να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί το Volkswagen σας; Απλά παραδώστε το σε ένα από τα πολλά κέντρα επιστροφής μας. Θα ανακυκλωθεί, χωρίς χρέωση, υπό τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις.

Ποσοστά ανακύκλωσης

Ενδιαφέρεστε για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιστροφής ή ανακύκλωσης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους; Οι ετήσιες εκθέσεις για τα ποσοστά ανακύκλωσης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του EOAN- Οχήματα Στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου.

Η διαδικασία ανακύκλωσης

Μία γνήσια μπαταρία Volkswagen
Επιστροφή και ανακύκλωση μπαταριών

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Μάθετε εδώ τι να κάνετε με τις μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Επιστροφή και ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας κατά την απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών.

Σύμβολο κάδου απορριμμάτων με γραμμή που τον διαπερνά – σωστή απόρριψη