Μπορείτε να επιλέγετε και να εγκαθιστάτε τα Upgrades από το In-Car Shop στην οθόνη του Volkswagen σας με δυνατότητα αναβάθμισης.
1

Upgrades.
Προγραμματίζουμε για το μέλλον

Προσφέρεται από τη Volkswagen AG, Germany.