Οδηγίες ενεργοποίησης
We Connect

Έτσι θα φέρετε τις κινητές online υπηρεσίες στο Volkswagen σας.
Εδώ θα μάθετε, ποια βήματα πρέπει να εκτελέσετε, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το We Connect.

Πρόκειται για μια προσφορά της Volkswagen AG, Γερμανία.

Οδηγίες We Connect για χρήστες του συστήματος πλοήγησης «Discover Pro»

Για χρήστες του συστήματος πλοήγησης «Discover Pro»

Οι ακόλουθες οδηγίες σας οδηγούν βήμα-βήμα μέσα από τη διαδικασία ενεργοποίησης του We Connect. Επιλέξτε μία από τις δύο οδηγίες, εάν θέλετε να εγγραφείτε στο όχημα ή με την εφαρμογή και τα κλειδιά του οχήματός σας.

Οδηγίες We Connect για χρήστες του ραδιοφώνου «Composition»

Για χρήστες του συστήματος πλοήγησης «Discover Media»

Οι ακόλουθες οδηγίες σας οδηγούν βήμα-βήμα μέσα από τη διαδικασία ενεργοποίησης του We Connect. Επιλέξτε μία από τις δύο οδηγίες, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις κινητές online υπηρεσίες στο όχημα ή με την εφαρμογή και τα κλειδιά του οχήματός σας.

Οδηγίες We Connect για χρήστες του συστήματος πλοήγησης «Discover Media»

Για χρήστες του ραδιοφώνου «Composition»

Οι ακόλουθες οδηγίες σας οδηγούν βήμα-βήμα μέσα από τη διαδικασία ενεργοποίησης του We Connect.

Ο browser δεν υποστηρίζεται.

Κατεβάστε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις chrome ή firefox.